Adviezen Coronavirus

In steeds meer landen duikt het Coronavirus op. Zo ook in Nederland. Daarom is het goed voorbereidingsmaatregelen te treffen.

Informatie over het virus en wat je als werkgever kunt doen, is te vinden op de websites van het RIVM en VNO-NCW. SITO houdt voor haar leden op deze pagina de highlights bij:

Op dit moment verandert onze wereld met de dag door het coronavirus. De impact op het bedrijfsleven is groot. Op de website van het KVK Coronaloket vind je veelgestelde vragen, de meest actuele regelingen en slimme tips. Het loket is ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren.
Klik hier voor de info van de KVK
VNO-NCW en MKB Nederland zetten in op een noodpakket voor ondernemers ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus. Het uitgangspunt is dat ondernemers zo min mogelijk (permanente) schade moeten ondervinden van de uitbraak van dit virus (dit is een externe omstandigheid die niet onder het normale ondernemersrisico valt).

Download hier meer informatie over het het lobby-Noodpakket Corona van VNO-NCW
Corona pakketten per scenario
Bekijk de toelichtende brief van VNO-NCW
AWVN heeft een speciale werkgeversinformatie over het coronavirus.
Klik hier om naar het AWVN te gaan
De KVK heeft veelgestelde ondernemersvragen over de gevolgen van het coronavirus gebundeld.
Klik hier om naar de KVK te gaan
De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft het momenteel telefonisch erg druk door alle vragen. Het advies is om eerst deze website goed door te nemen, waar belangrijke onderwerpen verzameld zijn.
Klik hier om naar de RVO te gaan
Het coronavirus kan gevolgen hebben voor uw bedrijf en uw werknemers. U kunt zich voorbereiden op mogelijke bedrijfsrisco’s. Op deze pagina van de Kamer van Koophandel (het Ondernemersplein) leest u waar u rekening mee kunt houden. En bij welke overheidsorganisaties u terechtkunt voor advies of om zaken te regelen.
Klik hier om naar de wegwijzer te gaan
De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt de werktijdverkorting (WTV), deze is ingetrokken.
Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen.
Lees meer over deze nieuwe regeling op de KVK website

Hieronder staan enkele websites die meer uitleg geven over werktijdverkortingregeling (let op: deze is dus vervangen door de noodregeling).
Lees hier wat werktijdverkorting is en hoe je het regelt
Op de pagina's van deze overheidsinstellingen vind je meer informatie over werktijdverkorting.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegheid
De Rijksoverheid
Het UWV
Lees het artikel van Marco Veenstra over werktijdverkorting.
Het coronavirus en werktijdverkorting
In het kader van de coronacrisis verlengt de Belastingdienst de coulanceperiode voor het schriftelijk vastleggen van vaste arbeidscontracten. Werkgevers krijgen daar nu 3 maanden langer voor, tot 1 juli. Volgens de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans moeten werkgevers controleren of een arbeidscontract aan de administratieve eisen voor de lage WW-premie voldoet. Voor vaste contracten betaal je meestal de lage WW-premie, mits het geen oproepcontract is, het contract schriftelijk is vastgelegd en door werkgever en werknemer is ondertekend. Voor andere contracten geldt de hogere WW-premie.
Ook wordt de bepaling herzien die regelt dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten betalen als personeel meer dan 30% werkt bovenop de contracturen. De regeling zou anders nadelig kunnen uitvallen voor werkgevers die het extra druk hebben, zoals in supermarkten en de zorg, aldus de Belastingdienst.
Gebruik de WAB-checklist voor werkgevers
VNO-NCW heeft een speciale pagina over dit onderwerp.
Klik hier om naar VNO-NCW te gaan
Of download de brochure van VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN over dit onderwerp.
Lees de brochure
Betalingsproblemen door coronavirus? Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers inclusief zzp’ers:

Klik hier voor de info van de Belastingdienst
Het RIVM heeft een speciale pagina met vragen en antwoorden over het coronavirus.
Klik hier om naar het RIVM te gaan

Kijk voor actuele informatie (ook) altijd op bovenstaande pagina’s, aangezien deze frequenter worden geupdate dan de website van SITO.