Subsidie Opleidingen

Werken in de industriële dienstverlening is vakwerk. Om dit vak professioneel uit te kunnen oefenen is goede scholing en opleiding belangrijk. Graag stimuleren wij werkgevers en werknemers om regie te nemen in het verhogen van hun vakmanschap, loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Daarom heeft Orsima een subsidie-/ tegemoetkomingsregeling opgezet.

Voor wie is de subsidie-/tegemoetkomingsregeling?
Alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de Orsima-cao kunnen gebruik maken van deze regeling.

Lees meer over de opleidingssubsidie