Disclaimer

Dit is de officiële site van SITO, werkgevers in Industriële Dienstverlening.

Disclaimer

Hoewel de grootste zorgvuldigheid is betracht bij de totstandkoming van de informatie op deze website, aanvaardt SITO geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het juist of onjuist gebruiken van informatie die op deze site staat of op een van de sites waarnaar verwezen wordt, of in enig opzicht verband houdt met de website.
Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. SITO behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van SITO, welke geen eigendom zijn van SITO, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van SITO. Hoewel SITO uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door SITO worden onderhouden wordt afgewezen

Mocht u in deze website onjuistheden aantreffen, dan kunt u daarover contact met ons opnemen, telefoon: 0183 – 62 09 29.

Copyright

Deze website bevat publieke informatie die is opgesteld door SITO. Deze informatie mag vrijelijk worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Voor andere doeleinden of indien u hyperlinks naar (delen van) deze website wilt maken, wordt u verzocht vooraf contact op te nemen met ons bureau om hiervoor onze instemming te vragen, telefoon: 0183 – 62 09 29.