Welkom op de kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Overzicht coronamaatregelen Belastingdienst voor ondernemers en werkgevers


De Belastingdienst neemt maatregelen om u te helpen bij betalingsproblemen door de coronacrisis en om extra kosten te voorkomen. Er zijn maatregelen voor ondernemers in het algemeen en voor werkgevers in het bijzonder.

Belastingmaatregelen voor ondernemers

Betalingsregeling voor belastingschuld

De belastingschuld die u heeft opgebouwd tijdens bijzonder uitstel van betaling lost u af vanaf 1 oktober 2022. De Belastingdienst biedt u hiervoor een betalingsregeling aan.

Urencriterium versoepeld

Om aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en oudedagsreserve te mogen gebruiken, moet u aan het urencriterium voldoen. Dat betekent dat u per jaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming moet werken. Door de coronacrisis haalde u dit in 2021 misschien niet. De Belastingdienst heeft daarom het urencriterium versoepeld tot 1 juli 2021.

U mag voor de aangifte inkomstenbelasting over 2021 in het 1e en 2e kwartaal 24 uur per week rekenen. Ook als u dit niet haalde. U gaat sinds 1 juli 2021 weer uit van uw gewerkte uren.

Lees meer over de versoepeling van het urencriterium.

TOGS, TVL en TONK onbelast

Heeft u een eenmalige Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) van € 4.000 ontvangen? Of de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Of heeft u de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aangevraagd? Deze tegemoetkomingen zijn onbelast.

NOW-regeling wel belast

Heeft u de uitkering van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aangevraagd? Hierover moet u wel belasting betalen.

Verlaging invorderingsrente en belastingrente vennootschapsbelasting

De invorderingsrente en de belastingrente voor de vennootschapsbelasting zijn tijdelijk verlaagd.

Invorderingsrente tijdelijk 0.01%

U moet invorderingsrente betalen wanneer u een aanslag niet op tijd betaalt. De invorderingsrente is tot en met 30 juni 2022 verlaagd van 4% naar 0.01%. Daarna gaat deze stap voor stap terug naar het oude niveau. Tot 4% op 1 januari 2024.

Belastingrente voor vennootschapsbelasting was tijdelijk 4%

Belastingrente voor de vennootschapsbelasting betaalt u als de Belastingdienst een aanslag niet op tijd kan vaststellen. Bijvoorbeeld doordat u te laat of voor een onjuist bedrag aangifte heeft gedaan voor uw vennootschap. Deze rente was tot en met 31 december 2021 verlaagd van 8% naar 4%.

Lees meer over de tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente.

Belastingmaatregelen voor werkgevers

Vergoeding mondkapjes onbelast

U mag mondkapjes voor uw werknemers onbelast vergoeden. Deze kosten horen tot de kosten van reizen met het openbaar vervoer, omdat mondkapjes sinds 1 juni 2020 verplicht zijn in het openbaar vervoer. Onbelaste vergoedingen zijn onderdeel van de werkkostenregeling.

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling

Onder de werkkostenregeling mag u een deel van het fiscale loon gebruiken voor onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dit deel is de vrije ruimte. De vrije ruimte was eenmalig verhoogd voor 2020 en 2021.

Verlaging gebruikelijk loon

Bent u aanmerkelijkbelanghouder, bijvoorbeeld van een bv of nv? Dan bepaalt de gebruikelijkloonregeling hoe hoog uw loon ten minste moet zijn. Over dit loon houdt uw vennootschap loonheffingen in. Daalde uw omzet door de coronacrisis? Dan mocht u in 2020 en 2021 uitgaan van een lager gebruikelijk loon. Daardoor hoefde u minder loonheffingen in te houden. Bekijk de voorwaarden voor de verlaging gebruikelijk loon.

Maatregelen om lage WW-premie toe te passen

Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat u als werkgever door de coronacrisis onnodig de hoge WW-premie moest betalen. Het behoud van de lage premie bij overwerk gold voor 2020 en 2021.

Versoepeling regels loonheffingen

Er gelden tijdelijk soepeler regels voor:

Lees meer over loonheffingen en de coronacrisis op Belastingdienst.nl.


Deze informatie is geplaatst door:
  • Belastingdienst