Werkgroep Interne Dienstverlening

Deze werkgroep inventariseert waar leden behoefte aan hebben qua dienstverlening van SITO, om het vervolgens ook te organiseren en uit te (laten) voeren. Deze werkgroep is in 2019 opgezet en komt in 2020 bij elkaar om de plannen verder te concretiseren.