Welkom op de kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Uw bedrijf redden of stoppen tijdens de coronacrisis


U kunt tijdens de coronacrisis als ondernemer in financiële problemen komen. Het kan zijn dat u hierdoor denkt aan stoppen met uw bedrijf. Lees wat u kunt doen om dit voorkomen. En waar u op moet letten als u stopt.

Zodra u ziet dat uw bedrijf in de financiële problemen komt, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk actie onderneemt. Dat hoeft niet direct te betekenen dat u moet stoppen. Kijk eerst wat u kunt doen om uw bedrijf te redden.

Zoek naar oplossingen en vraag coaching aan

U kunt bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB) gratis professionele coaching krijgen als uw bedrijf financiële problemen heeft door de coronacrisis. Bijvoorbeeld als u failliet dreigt te gaan. De eigen bijdrage van € 150 vervalt.

Check de coronamaatregelen van de overheid

De overheid helpt ondernemers die zijn getroffen door de gevolgen van het coronavirus. De belangrijkste financiële regelingen zijn verlengd tot en met september 2021. Bekijk of u gebruik kunt maken van de volgende regelingen:

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud Werkgelegenheid (NOW)

Heeft u minder of geen werk voor uw personeel en verwacht u een omzetdaling van minimaal 20%, vraag dan de NOW aan. Sinds april 2021 moet u een omzetverlies van minimaal 30% hebben.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo is een tijdelijke aanvulling op uw inkomen. Dit is een belastingvrije gift van maximaal € 1.500 per maand die u niet hoeft terug te betalen.

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

Heeft u minimaal 30% van uw omzet verloren door de coronacrisis, vraag dan de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan. Voor het 1e kwartaal van 2021 geldt een subsidiepercentage van 85%. En voor voor het 2e kwartaal is het subsidiepercentage 100%. Ook is er geen beperking van SBI-codes tot en met het 3e kwartaal van 2021.

Time-out-arrangement (TOA)

Is uw bedrijf hard geraakt door de coronacrisis? Met het Time-out-arrangement (TOA) kunt u uw bedrijf (tijdelijk) stopzetten. Wanneer de situatie weer verbetert, kunt u snel weer van start gaan. Het TOA is een onderdeel van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

Geld lenen met soepeler voorwaarden

Deze leningsmogelijkheden zijn versoepeld of verruimd:

Doe de KVK Corona regelingencheck

Met de KVK Corona regelingencheck krijgt u via enkele vragen inzicht in de (fiscale) regelingen die mogelijk zijn voor uw bedrijf. Doe de regelingencheck.

Lees meer over coronamaatregelen van de overheid voor ondernemers.

Check de coronamaatregelen van de Belastingdienst

De Belastingdienst neemt maatregelen om u te helpen bij betalingsproblemen door de coronacrisis en om extra kosten te voorkomen. Bijvoorbeeld:

  • Uitstel van betaling van belastingen.
  • Verlaging van invorderingsrente en belastingrente.
  • Btw-regels zijn tijdelijk versoepeld voor uitleen van zorgpersoneel en voor schenking van medische hulpgoederen.
  • Er gelden tijdelijk soepeler regels voor loonheffingen van grensarbeiders en reiskostenvergoeding van thuiswerkende werknemers.

Lees meer over de coronamaatregelen van de Belastingdienst.

Uw bedrijf stoppen: de belangrijkste stappen

Als er geen oplossingen zijn om uw bedrijf te redden, dan kunt u altijd stoppen. Doe dit gecontroleerd.

Zorg voor een actuele administratie

Om snel en duidelijk inzicht te krijgen in uw actuele financiële situatie is een actuele administratie belangrijk. Zorg ook voor een jaarprognose over omzet en afzet.

Dit zijn de 10 belangrijkste stappen die u moet zetten bij het beëindigen van uw bedrijf:

1. Informeer uw klanten en leveranciers dat u gaat stoppen.

2. Vraag een ontslagvergunning aan als u personeel heeft.

3. Ga na of u in aanmerking komt voor stakingsaftrek.

4. Ga na of u aanspraak maakt op een uitkering zoals de Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) of Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ).

5. Schrijf u uit bij het Handelsregister van KVK.

6. Controleer of uw btw-id en omzetbelastingnummer zijn stopgezet.

7. Doe de slotaangifte van uw omzetbelasting.

8. Zeg uw bedrijfsverzekeringen en abonnementen op.

9. Zeg de domeinnaam van uw website op.

10. Bewaar uw administratie.

Lees meer over stoppen met uw bedrijf.

Terugbetalen coronaregelingen

Schakel een adviseur in als u onverhoopt coronaregelingen moet terugbetalen. Denk aan uw boekhouder of accountant, een gespecialiseerde boekhouder, subsidie-adviseur, uw brancheorganisatie of ondernemersorganisatie. Bijvoorbeeld voor zzp’ers.

Schuldsanering aanvragen

Als u uw schulden niet meer kunt betalen, dan kunt u schuldsanering aanvragen. Er zijn 2 soorten schuldregelingen:

Faillissement aanvragen

Zijn uw schulden te hoog opgelopen en kunt u geen betalingsafspraken meer maken? Dan kan de rechtbank u failliet verklaren. Lees hier de eisen voor het aanvragen van faillissement en het verloop van een faillissement.

Neem contact op met de KVK Financieringsdesk

Wilt u praten met een adviseur over uw situatie? Neem dan contact op met de KVK Financieringsdesk. De adviseurs denken met u mee en brengen u in contact met andere organisaties zoals Ondernemersklankbord en MKB Doorgaan.


Deze informatie is geplaatst door:
  • KVK