Diensten

SITO ondersteunt haar leden met activiteiten gericht op het vergroten van kwaliteit en veiligheid, wat zorgt voor een verbeterd imago van de sector en de toekomstbestendigheid van hun organisatie.

HOE DOEN WE DAT?

Cao onderhandelingen
SITO sluit in nauwe afstemming met de vakbonden CNV Vakmensen en FNV, de collectieve arbeidsovereenkomst af, die geldend is voor de sector Industriële Dienstverlening.

Deze algemeen verbonden verklaarde cao heet cao Orsima.

Arbocatalogus
Met de arbocatalogus helpt SITO haar leden om voor hun medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving te creëren.

Algemene voorwaarden
Leden van SITO kunnen kosteloos gebruik maken van de door SITO opgestelde en juridisch getoetste algemene voorwaarden. Deze zijn op te vragen via het secretariaat.