Welkom op de kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Invoering MKB-verzuim-ontzorgverzekering


Ingangsdatum: 1 januari 2020

MKB-verzuim-ontzorgverzekering (VoV) ondersteunt u bij re-integratieverplichting tegenover uw zieke werknemer. Lees meer.

Wat is er veranderd?

Heeft u personeel? Een pakket aan maatregelen moet de loondoorbetalingsverplichtingen bij zieke werknemers makkelijker en goedkoper maken voor kleine ondernemers. Afspraken daarover liggen vast in een convenant van werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars.

Tot de maatregelen behoren onder meer:

  • Een MKB-verzuim-ontzorgverzekering (VoV) die u ondersteunt bij uw re-integratieverplichting tegenover een zieke werknemer. De verzekering vangt het financiële risico op en helpt u bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.
  • Een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal € 450 miljoen. Hiervan profiteren vooral de kleine werkgevers.
  • Het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen wordt leidend. Op basis van dit advies richt u met uw werknemer het re-integratietraject in. Let op: Deze maatregel gaat in per 1 januari 2021.

Voor wie?

  • ondernemers met personeel

Wanneer

De wijziging is ingegaan op 1 januari 2020.


Deze informatie is geplaatst door:
  • Antwoord voor bedrijven