Welkom op de kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Cao


Werkgevers en werknemers sluiten samen een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af voor de sector Orsima. In deze overeenkomst vind je de arbeidsvoorwaarden en de regelingen die binnen de sector gelden.

Vragen? Neem contact op met onze cao-helpdesk.

Download de cao