Welkom op de kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Cao


  • Minimumloon omhoog op 1 januari 2021
  • Protocol functiebeoordeling
  • Voorbeeld slaapurenregeling (artikel 13 lid 3)
  • Wanneer is de slaapurenregeling van toepassing?
  • Pensioenen
  • Recht op deeltijdarbeid
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Vakantie- en snipperdagen, vakantietoeslag
  • Uitkering op basis van resultaten
  • Veiligheid, milieu, arbeidsomstandigheden, drank- en drugsgebruik en relatie met de opdrachtgever