Wettelijke en sectorale premies 2020

8 januari 2020

Op deze website vind je een overzicht van relevante wettelijke en sectorale premies 2020. Het overzicht bevat de volgende onderwerpen:

1. Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (ANW) en Wet Langdurige Zorg (WLZ)
2. Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (WAO-Aof)
3. Werkhervattingskas (Whk)
4. Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf)
5. Wachtgeldpremie/sectorfonds (Sfn)
6. Uniforme opslag Kinderopvang
7. Zorgverzekeringswet (ZVW)
8. Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Orsima (O&O-fonds Orsima voorheen Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen FBA Orsima) en Fonds Bevordering Sociale Verhoudingen (FBS Orsima).
9. Stichting PAWW (Private Aanvulling WW en WGA)
10. Minimumloon

Bekijk alle wettelijke en sectorale sociale premies 2020