Week van de RI&E

21 juni 2021

De Week van de RI&E (21 tot en met 25 juni) is een initiatief van het Steunpunt RI&E om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E).

Door het maken van een RI&E worden mogelijke risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op een gestructureerde manier geïnventariseerd. In een plan van aanpak wordt vastgelegd welke maatregelen getroffen gaan worden om de risico’s weg te nemen of het effect ervan te verkleinen. Veel ondernemers hebben al ondervonden dat dit niet alleen nuttig is om een gezonde en veilig werkomgeving te kunnen garanderen en aan de wetgeving te voldoen.

Kennis over RI&E voor ondernemers

In de SITO Kennisbank is informatie te lezen over RI&E, maar ook op de website van de Week van de RI&E zijn nuttige tips en initiatieven te vinden voor ondernemers.

Kosten & baten van een gezonde werkomgeving

Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan maatregelen die je neemt om veilig en gezond werken te garanderen. Maar wat zijn de baten? Het Steunpunt RI&E maakte daarover een video ‘Kosten en baten van een gezonde werkomgeving’.