Update cao

27 maart 2018

Maandag 26 maart heeft de onderhandelingsdelegatie van SITO verder onderhandeld met de Vakbonden over een nieuwe cao Orsima. Over een groot aantal onderwerpen lijkt overeenstemming mogelijk maar aan het einde van het overleg hebben werkgevers  aangegeven desondanks nog een grote kloof te zien tussen de wensen van de bonden en het mandaat dat de onderhandelingsdelegatie van de leden heeft meegekregen. Aan beide kanten moeten derhalve nog stappen worden gezet om de verschillen te overbruggen.

11 April is de volgende onderhandelingsronde.