Nieuwe cao Orsima 2018

2 februari 2018

Komende woensdag starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao Orsima. SITO heeft haar wensen voor een nieuwe cao in een brief aan de Vakbonden kenbaar gemaakt.

De inzet is tot stand gekomen nadat we op verschillende momenten (zoals de laatste ledenvergadering en een extra ledenbijeenkomst op 10 januari jongstleden) input van de leden hebben gevraagd. Zoals te lezen valt in onze brief streven we naar een gematigde loonkostenontwikkeling. De onderhandelingsdelegatie bestaat uit Daphne Holtappel van Conservator, John Barends en Jos Emmelkamp van Mourik. Er is nog een vacature vacant. De onderhandelingsdelegatie roept de leden op naar voren te stappen om deze vacature op te vullen. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich melden bij het secretariaat.

Naast een plek in de delegatie is er de afgelopen jaren gewerkt met een “achterkamer”. Dit is een groep specialisten die door de onderhandelingsdelegatie geraadpleegd kan worden tijdens de schorsingen. Zij zitten dus niet aan tafel bij de eigenlijke onderhandelingen maar zijn wel fysiek aanwezig in een aparte ruimte. Ook hiervoor kunnen geïnteresseerde leden zich melden.