Oproep voor leden

5 maart 2021

Doe mee aan de pilot voor het nalevingsonderzoek

Sinds een aantal jaren voeren we werkingssfeeronderzoeken uit. Dat wil zeggen dat bedrijven worden bezocht waarvan we denken dat ze onder de cao vallen maar de cao nog niet toepassen. Dat heeft al een aantal “successen” opgeleverd waardoor steeds meer bedrijven onze cao gaan volgen en het speelveld waarop bedrijven met elkaar concurreren eerlijker wordt.

Een volgende stap is om bij bedrijven te gaan controleren of ze de cao ook netjes naleven. De regels uit de cao worden daarvoor “vertaald” in een normenkader. Dat normenkader is in concept klaar en we willen het graag in de praktijk gaan testen. Daarvoor zoeken we drie bedrijven die als pilot willen dienen. Dat betekent dat je binnenkort een uitnodiging voor een bezoek krijg waarna een controleur op bezoek komt en gaat kijken of je de cao goed toepast. Voor ons heel waardevol maar ook voor jezelf een mooie check om te kijken of je het goed doet.

Wil je pilotbedrijf worden, stuur ons een e-mail. Indien er niet voldoende aanmeldingen binnenkomen, dan zullen wij middels loting drie bedrijven aanwijzen.