Maak je al gebruik van de subsidieregeling?

29 september 2021

Werken in de industriële dienstverlening is vakwerk. En om dat vak professioneel uit te kunnen oefenen is goede begeleiding en scholing belangrijk. In de cao zijn afspraken gemaakt over een subsidieregeling, waarmee werkgevers en werknemers regie kunnen nemen in het verhogen van hun vakmanschap, loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Voor wie is de subsidieregeling?

Voor alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao Orsima.

Subsidie aanvragen?

Meer informatie is te vinden op de website van Orsima. Er is nu ook een groter aanbod aan cursussen die in aanmerking komen voor subsidie. Als een medewerker een cursus uit dit aanbod gevolgd heeft, kan de werkgever een tegemoetkoming in de cursuskosten aanvragen.

Let daarbij wel op de voorwaarden in het reglement van de subsidieregeling Orsima, zoals o.a.:

  • De cursus/training is opgenomen in het aanbod, zie hieronder, en – indien van toepassing – gegeven door het hiervoor geselecteerde opleidingsinstituut.
  • De werkgever dient een declaratie in binnen 3 maanden na afloop van de cursus.
  • De werkgever dient bij de declaratie bewijs van deelname (presentielijst / certificaat) en de factuur van de gevolgde cursus te uploaden.