Welkom op de kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Stappenplan informatieplicht energiebesparing


Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 is deze regelgeving veranderd. Naast de energiebesparingsplicht is nu ook de informatieplicht energiebesparing van kracht.

Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing ziet u hoe u aan de regels voldoet.

1. Verdiep u in de informatieplicht

Verbruikt uw bedrijf of instelling vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar? Dan valt u onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. U bent dan verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dat is de energiebesparingsplicht. Lees meer over de informatieplicht en bekijk de korte introductiefilm met een uitleg.

Samen uitstoot CO verminderen

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid de energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-vermindering in Nederland een impuls. Dat ligt vast in het Energieakkoord.

Regelhulp CO2-uitstoot verminderen voor mkb

Met de regelhulp MKB Klimaatwerk checkt u welke maatregelen uit het Klimaatakkoord u kunt nemen om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te verminderen. U krijgt hierbij ook advies over financiële steun van de overheid.

2. Gebruik het stappenplan informatieplicht energiebesparing van RVO

Doorloop het interactieve stappenplan informatieplicht energiebesparing van RVO. Daarmee checkt u of de informatieplicht voor u geldt. U ziet ook welke energiebesparende maatregelen u kunt nemen. Valt u onder de informatieplicht? Dan gebruikt u daarvoor de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak.

3. Vraag eHerkenning aan

Om te rapporteren in eLoket van RVO heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Vraag dat op tijd aan. Bekijk in de video hoe u eHerkenning voor eLoket aanvraagt. U kunt ook een intermediair machtigen (pdf) die voor u rapporteert in eLoket. In dat geval heeft u geen eHerkenningsmiddel nodig.

4. Rapporteer uw energiebesparende maatregelen

U moest uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket uw energiebesparende maatregelen rapporteren om te voldoen aan de informatieplicht. Heeft u dat nog niet gedaan? Doe dat dan zo snel mogelijk.

Inrichtingen die na 1 januari 2019 zijn of worden opgericht, hebben 1 jaar de tijd om aan de informatieplicht te voldoen.

Let op: is er na 1 januari 2019 een bedrijf opgericht op een bestaande locatie? En doet het bedrijf gelijksoortige activiteiten op die locatie als het bedrijf ervoor? Dan is er geen sprake van een nieuwe inrichting en geldt 1 juli 2019 als uiterste datum voor de informatieplicht.


Deze informatie is geplaatst door:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland