Welkom op de kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Stappenplan bedrijfsafval scheiden


Voor het scheiden van bedrijfsafval gelden andere regels dan voor huishoudelijk afval. U bent verplicht uw afval te scheiden. In dit stappenplan leest u wat u met uw bedrijfsafval moet doen. Welk afval u moet scheiden, hoe u het laat ophalen en wat u kunt doen om uw afval te verminderen.

1. Check welk afval u moet scheiden

Welk afval u moet scheiden, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld hoe groot uw bedrijf is en hoeveel afval u wekelijks heeft. Check met de Afvalwijzer voor bedrijven welke regels er voor u gelden en welk afval u moet scheiden volgens de wet.

>> Doe de check met de Afvalwijzer voor bedrijven.

Waarom moet u afval scheiden?

Afval kan opnieuw worden gebruikt. Er zijn wereldwijd steeds minder grondstoffen beschikbaar om producten te maken. Daarom wil Nederland dat we in 2050 minder nieuwe grondstoffen gebruiken en al het afval hergebruiken. Door uw afval te scheiden, draagt u bij aan deze ontwikkeling naar een circulaire economie.

2. Beslis of u nog extra afval wilt scheiden

U weet nu welk afval u volgens de wet moet scheiden. Misschien wilt u nog meer afval scheiden. Bijvoorbeeld omdat:

  • U daarmee kosten bespaart. Als u veel van een soort afval heeft, kan het goedkoper zijn dit gescheiden te laten ophalen. De kosten van het restafval gaan dan namelijk vaak naar beneden.
  • U daarmee bijdraagt aan een beter milieu. Als afval gescheiden is, kunnen de grondstoffen gerecycled worden.

Zet op een rij welk afval regelmatig in uw bedrijf voorkomt. Deze lijst kunt u samen met de uitslag van de Afvalwijzer voor bedrijven gebruiken om afspraken te maken met uw afvalinzamelaar.

Verminder uw bedrijfsafval

Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit. Bestaat uw afval uit veel verpakkingsmateriaal? Verminder dit door afspraken te maken met uw vaste leveranciers. Lees wat u nog meer kunt doen om minder afval te krijgen.

3. Kijk of u kunt samenwerken

Soms kunt u kosten besparen door samen met andere ondernemers een contract af te sluiten met een afvalinzamelaar. Samen heeft u meer afval. U kunt samenwerken via:

Slimme logistiek bedrijfsafval

Afvalinzamelaars, gemeenten en innovatieve start-ups bedenken nieuwe manieren om afval efficiënt in te zamelen. Lees meer over mogelijkheden om samen afval in te zamelen.

4. Ga met meerdere afvalinzamelaars in gesprek

Het verschilt per regio welke inzamelaars afval ophalen. Heeft u afval dat op huishoudelijk afval lijkt? Soms kunt u dit door de gemeente laten ophalen.

Ga met meerdere afvalinzamelaars in gesprek en vraag naar de mogelijkheden. Zo kiest u een inzamelaar die het best past bij uw soorten afval. En bespaart u kosten.

5. Sluit een contract af met een afvalinzamelaar

Uw bedrijfsafval moet u laten ophalen door een erkende inzamelaar. U kunt checken of uw inzamelaar erkend is, op de landelijke lijst van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (VIHB-lijst). Er zijn verschillende soorten afvalinzamelaars:

  • brede inzamelaars die veel verschillende afvalsoorten afvoeren
  • gespecialiseerde inzamelaars die alleen bepaalde afvalsoorten afvoeren, bijvoorbeeld frituurvet of archiefmateriaal

Zet u rolcontainers op de binnenplaats neer? Of kiest u voor een perscontainer, als u veel afval heeft maar weinig ruimte? Bespreek met uw afvalinzamelaar welke containers u kiest voor opslag en inzameling en hoe vaak ze worden geleegd.

6. Maak afval scheiden overal zo makkelijk mogelijk

Maak het voor uw medewerkers en bezoekers zo makkelijk mogelijk om afval te scheiden. Het afval mag namelijk niet vervuilen. Als er te veel verkeerd afval tussen zit, kan het niet opnieuw worden gebruikt. Zorg daarom dat iedereen in uw bedrijf weet welke restproducten in welke bak moeten:

  • Kies de juiste afvalbakken in uw bedrijf. Bijvoorbeeld afvalbakken met een opening waar alleen het goede afval in past. Zoals een gleuf voor papier, een rondje voor bekertjes. Op deze website van Rijkswaterstaat vindt u een overzicht van circulaire afvalbakken.
  • Zet de afvalbakken op logische plekken. Bijvoorbeeld waar afval vrijkomt of waar veel mensen langslopen, zoals bij de koffieautomaat en de printer.
  • Geef de afvalbakken aan alle kanten duidelijke kleuren en pictogrammen, en communiceer op ooghoogte wat er wel en niet in mag. U kunt gratis pictogrammen en posters met uitleg downloaden van Rijkswaterstaat.

Lees meer tips om uw medewerkers te motiveren om afval te scheiden in de Inspiratiegids Aan de slag met gedrag voor betere afvalscheiding in uw bedrijf.

7. Verandert uw bedrijfssituatie: check de regels

Als uw bedrijfssituatie verandert, verandert ook uw afval. Bekijk daarom regelmatig of u voldoet aan de regels. Maakt u bijvoorbeeld een nieuw product? Of is er veel meer vraag naar uw producten? Dat kan het zijn dat u meer of ander afval heeft.

Afval scheiden is een onderwerp waar steeds meer aandacht voor is. Overheden en bedrijven werken aan nieuwe oplossingen voor een beter milieu. Er komen regelmatig nieuwe bedrijven bij die afvalsoorten opkopen en inzamelen om er zelf producten van te maken. Hier kunt u kosten mee besparen en bijdragen aan het zuinig omgaan met grondstoffen.


Deze informatie is geplaatst door:
  • Rijkswaterstaat
  • KVK