Welkom op de kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Risico voor uw onderneming afdekken


U kunt uw ondernemingsrisico’s op verschillende manieren beperken. Zo bepaalt uw rechtsvorm hoeveel financieel risico u persoonlijk loopt. Daarnaast kunt u algemene voorwaarden opstellen. Naast verplichte, kunt u ook vrijwillige verzekeringen afsluiten. En het risico op wanbetaling bij openstaande facturen afdekken. Dit laatste heet factoring.

Kies de juiste rechtsvorm voor uw bedrijf

Er zijn rechtsvormen met en zonder rechtspersoonlijkheid. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid bent u persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Voorbeelden van deze rechtsvormen zijn een eenmanszaak en vof. Met een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid houdt u uw vermogen privé en zakelijk gescheiden. Denk hierbij aan een bv of nv.

Maak gebruik van algemene voorwaarden

In uw algemene voorwaarden legt u vast wat de rechten en plichten zijn van u en uw klant. Denk hierbij aan:

 • De offerte: Is die vrijblijvend of niet? En wat is de termijn voor aanvaarding?
 • Het transport: Wie betaalt de transportkosten? Is het transport verzekerd en door wie? En heeft u te maken met invoerrechten?
 • Levertijd: Wat is de levertijd? En wat te doen bij overmacht?
 • Betaling: Wat is de betalingstermijn? Wat zijn de incassokosten? En moet er rente betaald worden bij het uitblijven van betaling?
 • Eigendomsvoorbehoud: Gaat het eigendom pas over na betaling?
 • Garantie: Wat zijn de voorwaarden voor het geven van garantie?
 • Geschillen: Gaan die via een rechter of arbitrage? En welk recht geldt dan?
 • Aansprakelijkheid: In hoeverre kunt u die beperken? En wat is de hoogte van een eventuele schadevergoeding?

Algemene voorwaarden zijn niet verplicht. Maar wel handig. U kunt er geschillen mee voorkomen of snel oplossen. Zorg er wel altijd voor dat uw klant voor de verkoop weet dat u algemene voorwaarden heeft. U kunt uw algemene voorwaarden ook deponeren bij KVK of de Rechtbank.

Verzeker uw bedrijfsrisico’s

Als ondernemer bent u verplicht een aantal verzekeringen af te sluiten:

 • Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM): Deze verzekering is verplicht als u een motorvoertuigen gebruikt voor uw bedrijf. Met de WAM is uw verkeersaansprakelijkheid verzekerd.
 • Opstalverzekering: Bezit u een bedrijfspand of andere onroerende zaak. Dan zult u van uw hypotheekverstrekker een opstalverzekering moeten afsluiten. Hiermee bent u verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak.
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) of Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB): Voor sommige beroepen en in sommige branches is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Deze verplichting kan opgelegd worden vanuit de overkoepelende beroepsorganisaties. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat een opdrachtgever of bemiddelingsbureau hierom vraagt. Met een BAV verzekert u de financiële gevolgen van een beroepsfout. Zoals een fout advies geven of een verkeerde berekening maken. Met een AVB bent u verzekerd voor schade die u maakt bij een klant of opdrachtgever. Bijvoorbeeld door een ongeluk.

Daarnaast kunt u uw risico’s beperken door aanvullende verzekeringen af te sluiten, zoals:

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): Hiermee verzekert u zich tegen inkomensverlies bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering wordt steeds vaker verplicht gesteld door opdrachtgevers.
 • Crowdsurance: Dit is een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid. Bij crowdsurance groeperen zzp’ers en andere zelfstandigen zich in een zogenaamde schenkkring. Ze maken afspraken en sparen om elkaar te kunnen ondersteunen.
 • Bedrijfsschadeverzekering: Dekt schade bij bedrijfsstilstand door bijvoorbeeld wateroverlast of brand.
 • Inventarisverzekering: Een bedrijfsschadeverzekering, waarmee u zich naast brand en waterschade ook tegen diefstal verzekert.
 • Kredietverzekering: Hiermee verzekert u het risico dat een buitenlandse afnemer niet betaalt.
 • Rechtsbijstandverzekering: Deze verzekering dekt de juridische kosten van incassozaken, conflicten en ontslagzaken.
 • Verzuimverzekering: Hiermee dekt u de kosten van een zieke werknemer, zoals de loondoorbetaling en de kosten van re-integratie en verzuimbegeleiding.
 • Transportverzekering: Met deze verzekering dekt u het risico af dat u loopt wanneer u goederen laat vervoeren. Denk hierbij aan kwijtraken en beschadigingen.
 • Compagnonverzekering: Hiermee wordt bij overlijden van een compagnon een bedrag uitgekeerd aan de achterblijvende compagnons.

Houd er rekening mee dat uw privé-verzekeringen niet uw zakelijk risico dekken.

Vrijwillig verzekeren via het UWV

U kunt bij UWV vrijwillig een Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) afsluiten.

Vraag onafhankelijk advies

Vraag een onafhankelijk adviseur om meer informatie over verzekeringen voor uw bedrijf. Daarvoor kunt u terecht bij  bijvoorbeeld de Consumentenbond.

Factoring: uw facturen altijd betaald

Factoring of reverse factoring wordt ook wel debiteurenfinanciering genoemd. Tegen een vergoeding worden uw facturen betaald door een bank of factor. Zij handelen de betaling daarna met uw klant af.


Deze informatie is geplaatst door:
 • KVK
 • Antwoord voor bedrijven
 • Belastingdienst