Welkom op de kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Octrooi? Of anders beschermen?


Stel u heeft een idee. Als u dat heeft uitgewerkt, kunt u het beschermen tegen gebruik door anderen. Het wordt dan uw ’intellectueel eigendom’ (IE). Gaat het om een technisch product of productieproces, dan spreken we van een 'uitvinding'.

Of u uw intellectueel eigendom wilt beschermen en hoe dat kan, begint met de volgende vragen:

  • Wat wilt u beschermen (een machine, een tekst, een logo, een model, een plantenras)?
  • In welke landen wilt u het beschermen?
  • Hoe lang wilt u het blijven beschermen?
  • Wat moet u doen om het intellectueel eigendomsrecht te krijgen en te houden?
  • Wat moet u daarvoor betalen?
  • Wat bent u bereid te ondernemen als iemand toch uw uitvinding, creatie of idee namaakt of gebruikt?

Let op: denk al tijdens het innovatie- of creatieproces na over hoe u uw intellectueel eigendom wilt beschermen. Als u bijvoorbeeld anderen vertelt over uw uitvinding dan kan het gevolg daarvan zijn dat het geen zin meer heeft nog octrooi aan te vragen!

Verschillende vormen

Er zijn verschillende vormen om uw kennis te beschermen. Deze zijn afzonderlijk of in combinatie te gebruiken:

Bedrijfsgeheim

In sommige gevallen is geheimhouden een goed alternatief voor een octrooi. De samenstelling van het product of de werking van het proces moet dan niet gemakkelijk te achterhalen en te reproduceren zijn. Lees meer over bedrijfsgeheim.

ideeSCAN – Breng uw intellectuele eigendom in kaart

Wilt u inzicht krijgen in hoe u uw idee kan beschermen? Doe dan de ideeSCAN. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. U krijgt meteen een te downloaden rapport. Hiermee krijgt u een goed beeld van de intellectuele eigendomsrechten die van toepassing zijn op uw situatie. Ook krijgt u tips waarmee u aan de slag kan om uw ideeën te beschermen.

IE Kompas

In de pdf IE-kompas ziet u welke intellectuele eigendomsrechten veel worden gebruikt in verschillende sectoren. Klik in de pdf op de cijfers in de afbeeldingen voor meer informatie. 

Idee vastleggen

U kunt uw idee of creatie laten vastleggen in het i-DEPOT. Dat kan ook bij een notaris. Deze legt uw idee vast en maakt een akte op. Daarmee heeft u een officieel bewijsmiddel waarmee u later kunt bewijzen op welke datum u uw idee of creatie al had. Bijvoorbeeld een muziekstuk, uitvinding of ontwerp.Let op: met het i-DEPOT of de akte van de notaris legt u alleen een datum vast. Het geeft u geen (intellectueel) eigendomsrecht en biedt dus ook geen bescherming!

Veelgestelde vragen

Lees de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over octrooien en enkele andere vormen om uw kennis te beschermen.

Bekijk ook de uitlegvideo Waarom zou ik een octrooi aanvragen? en andere veelgestelde vragen in onze uitlegvideo's over octrooien.

Tekens

Er zijn speciale tekens zoals © om de bescherming aan te geven. Bekijk hieronder een overzicht van deze tekens.

Your Europe

Deze pagina is onderdeel van Your Europe, een EU-kwaliteitsnetwerk.Laat Your Europe weten wat u denkt van deze pagina.

Geef uw feedback


Deze informatie is geplaatst door:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland