Welkom op de kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Innoveren met de juiste strategie


Welke richting wilt u op?

Wat is uw missie en strategie? Als ondernemer is het belangrijk dat u een duidelijk beeld hebt van wat u met uw bedrijf wilt bereiken. Niet precies tot 2 cijfers achter de komma, maar wel de richting die u op wilt. Uw bedrijf heeft een missie, visie, doelen en een strategie nodig om succesvol te kunnen innoveren.

Missie: bestaansrecht

“We create happiness by providing the finest in entertainment to people of all ages, everywhere.” Het is het missionstatement van Walt Disney. Een missie geeft aan wat het bestaansrecht van het bedrijf is. Dat bestaansrecht hoeft helemaal niet altijd economisch te zijn. Een prettige onderlinge samenwerking in het bedrijf kan ook onderdeel uitmaken van de missie. De beste missiestatements verenigen de interne met de externe reden van bestaan.

Toekomstbeeld en strategie

Een helder toekomstbeeld leidt tot een heldere strategie. Als u weet waar u naartoe wilt, kunt u beter bepalen met welke strategie u dat kunt bereiken. Hoe ziet het bedrijf er in de toekomst uit? Hoe gaat u om met de verwachte omgevingsontwikkelingen? Ambitie en persoonlijke drijfveren van de ondernemer hebben hierop natuurlijk grote invloed.

Doelen ontstaan uit visie en missie

Met een visie en missie kunt u doelen gaan formuleren. Wat streeft u concreet na en op welk moment moeten deeldoelen zijn gerealiseerd? Hoe u dat gaat aanpakken formuleert u in een strategie. Omdat ondernemingen dynamisch zijn, is het verstandig jaarlijks over deze strategie na te denken. Dat geldt niet alleen voor de continuïteit van uw bedrijf, maar ook voor innovatie. Innovatieve bedrijven definiëren ook specifieke innovatie doelen en hebben een innovatiestrategie.

Communiceer de bedrijfsstrategie met uw medewerkers!

Met alleen een goed gekozen strategie komt uw onderneming niet vooruit. Minstens zo belangrijk is dat u deze strategie communiceert met uw medewerkers. Hierdoor kunt u ze verantwoordelijkheden geven en sturen op resultaat. U hoeft niet steeds tegen iedereen te zeggen welke taken ze moeten uitvoeren.

Bovendien zijn medewerkers zo beter in staat om signalen van buiten het bedrijf te herkennen als kansen. Zo werkt u samen aan een succesvolle strategie voor komende jaren. De strategie bepalen wordt een dynamisch proces in plaats van een jaarlijks verplichte oefening!


Deze informatie is geplaatst door:
  • KVK