Welkom op de kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Innovatiegroeimodel


Hoe zorgt u ervoor dat uw bedrijf continu innoveert? Tijdig kansen signaleert en ontwikkelingen vooruit blijft?

Structureel innoveren

Elk bedrijf innoveert anders. Grote bedrijven werken veel samen met onderzoeksinstellingen en maken gebruik van een gepland innovatieproces. Mkb-bedrijven daarentegen benutten meer open vormen van innovatie. Maar innoveren moet altijd een kerncompetentie zijn. Met het innovatiegroeimodel kunt u drie niveaus doorlopen om structureel te innoveren.

Niveau 1: het innovatievermogen

Het innovatievermogen bepaalt hoe goed een bedrijf in staat is te innoveren. Het innovatievermogen neemt toe naarmate een bedrijf voldoet aan een aantal voorwaarden, zoals het verbeteren van de bedrijfsvoering met het oog op innovatie.

Niveau 2: concrete innovaties

Als het innovatievermogen van uw bedrijf op peil is, kunt u de blik naar buiten richten om innovatiekansen te benutten. Deze kansen gaan en komen met maatschappelijke trends en ontwikkelingen in de directe omgeving van het bedrijf. Als u deze nauwlettend in de gaten houdt, kunt u snel inspelen op veranderingen in de markt, werken aan nieuwe producten en diensten, nieuwe markten aanboren en zelfs nieuwe organisaties opzetten.

Niveau 3: duurzame groei

Uiteindelijk leidt het signaleren en benutten van innovatiekansen tot een verhoging van de toegevoegde waarde bij klanten. Dit vertaalt zich voor het bedrijf naar meer omzet en winst, export en werkgelegenheid.In het Innovatie Groei Model staan duurzame groei van het bedrijf zelf, en de toegevoegde waarde van het bedrijf binnen de samenleving, centraal.

U kunt de 3 niveaus ook van boven naar beneden doorlopen. U begint dan met het vaststellen van doelen en ambities. Vervolgens kijkt u welke activiteiten en producten en diensten daarbij passen, en maakt u uw bedrijf klaar om de gestelde doelen te bereiken.


Deze informatie is geplaatst door:
  • KVK