Welkom op de kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Groeit de interne organisatie mee?


In welke groeifase zit uw interne organisatie? Het groeimodel van Greiner beschrijft 8 fases.

In welke groeifase zit uw interne organisatie?

Elke groeifase eindigt in een crisis waar het bedrijf doorheen moet. Het groeimodel van Greiner beschrijft 8 fases. De eerste 4 zijn:

Creativiteit

In de opstart- of pioniersfase spelen creativiteit en markt- en productgerichtheid een grote rol. De interne organisatie is informeel, net als de onderlinge communicatie. Bij sterke groei ontstaat er een leiderschapscrisis. Leiding geven vraagt andere vaardigheden van de ondernemer.

Leiding

Na de opstartfase geeft het management meer sturing en leiding. Het gevaar bestaat dat dit medewerkers teveel in hun vrijheden beperkt. Ze verlangen naar meer eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Na de leiderschapscrisis in de eerste groeifase ontstaat nu een autonomiecrisis.

Delegatie

Als resultaat van de autonomiecrisis krijgen medewerkers en afdelingen meer verantwoordelijkheden. Hierdoor is het personeel beter gemotiveerd en groeit het bedrijf verder. Als het management echter het gevoel krijgt dat ze de interne organisatie niet meer kan overzien ontstaat er een beheerscrisis.

Coördinatie

Het management wil meer communicatie en informatie-uitwisseling voor een betere coördinatie en legt dit vast in procedures en regels. Hierdoor kan een bureaucratiecrisis ontstaan.

Aspecten interne organisatie bepalen succesvolle groei

Een groeiend bedrijf verandert voortdurend. Of de groeifases succesvol verlopen, bepalen de volgende aspecten van de interne organisatie:

Verdeling en afstemming van taken

Wilt u meer delegeren, dan moeten de taken en verantwoordelijkheden van afdelingen en medewerkers duidelijk zijn. Stem taken op elkaar af door voor elke afdeling ook een interne klant te benoemen. Bespreek uw koers en de gewenste resultaten met het management. Laat hen aangeven wat zij daaraan kunnen bijdragen. Zo bereikt u een optimale verdeling en afstemming van taken binnen uw hele bedrijf.

Beoordeling

Betrek niet alleen de afdelingsresultaten in de beoordeling, maar ook de prestatie richting de interne klanten. Zo bent u er zeker van dat alle activiteiten binnen de interne organisatie beter zijn afgestemd op het beoogde eindresultaat bij de klant.

Informatiestromen

Informatiestromen binnen de interne organisatie zorgen voor de juiste managementinformatie en beoordelingsinformatie. Deze informatiestromen verlopen bij voorkeur in tegengestelde richting als het primaire proces (zie schema). Dit maakt duidelijk of processen stagneren vanwege interne of vanwege externe factoren.

Medewerkers van het eerste uur

Veel groeiende ondernemingen houden medewerkers van het eerste uur de hand boven het hoofd. Zij kregen steeds meer verantwoordelijkheid en werken nu eigenlijk boven hun kunnen. Bovendien bezit nieuw personeel soms meer kennis en vaardigheden en willen zij de interne organisatie veranderen. Het is moeilijk maar vaak moet u dan afscheid nemen van medewerkers van het eerste uur om de groei van uw bedrijf niet te belemmeren.


Deze informatie is geplaatst door:
  • KVK