Welkom op de kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Financier uw overname


U wilt voor uzelf beginnen en u ziet mooie kansen in de overname van een bestaand bedrijf. Lange tijd over gedroomd en nagedacht en u wilt het nu eens concreet maken. Voor- en nadelen op een rij gezet en u komt tot de conclusie dat voortzetten van een bedrijf dat zich heeft bewezen goed bij u past.

De voordelen zijn groot. U profiteert van de omzet, resultaten en klanten van de oude ondernemer. Daar kunt u verder mee bouwen als het bedrijf straks van u is. Maar u ziet ook dat bij een overname veel komt kijken en dat er een flink startkapitaal nodig is. Naast het bepalen van de overnamesom vraagt u zich af hoe u de overname gaat financieren. U springt niet zomaar in het diepe en wilt zich goed voorbereiden.

Een overname heeft dus veel voordelen. Zo is er al sprake van een cashflow in de organisatie, en een (vast) klantenbestand. U stapt eigenlijk op een rijdende trein. Een nadeel van een overname is dat hij financieel, fiscaal en/of juridisch complex kan zijn. Een goed boekonderzoek (due diligence) uitvoeren is in dit kader belangrijk en daarom is het raadzaam een specialist in te schakelen.

Hoe bereid ik mij voor op de financiering van een overname?

Het succes van (de financiering van) uw overname valt of staat bij een goede voorbereiding. U en uw financiers willen natuurlijk weten of de overname financieel haalbaar is, maar ook dat uw onderneming voldoende ruimte heeft om na de overname te kunnen groeien. Indien u twijfelt aan de haalbaarheid van de overname kunt u dit altijd nog vergelijken met starten van een nieuwe onderneming en/of franchise.

Het is raadzaam zelf een ondernemingsplan uit te werken met gebruikmaking van o.a. jaarcijfers en andere informatie van de verkoper zoals een verkoopmemorandum. Kijk o.a. kritisch naar de huidige opbrengsten en kosten van het over te nemen bedrijf, maar ook naar de (her)investeringen. Hou er rekening mee dat indien u overneemt te maken gaat krijgen met (hogere) rentekosten, aflossingen en transactiekosten voor de overname. Verwerk dit in een financieel plan en werk dit uit voor in ieder geval de komende drie tot vijf jaar. Betrek in ieder geval een specialist als een accountant en/of overnameadviseur voordat u naar uw financiers stapt om de puntjes op de i te zetten.

Hoe financier ik een overname?

Wat zijn nu de mogelijkheden om een overname te financieren? Een aantal jaar geleden vonden veel overnames nog voornamelijk plaats door bancaire financiering. De laatste jaren is er steeds meer een verschuiving te zien naar een mix van financieringsmogelijkheden (stapelfinanciering). Zo is een overname waarbij een derde van de overnamesom door u wordt gefinancierd, een derde door de bank en een derde door de verkoper niet ongebruikelijk. Ook worden financieringsmogelijkheden als crowdfunding, borgstelling door de overheid en microfinanciering steeds vaker ingezet bij de overname van een bedrijf.

Onderzoek of de verkoper (een deel) wil meefinancieren, of dat u de overnamesom van het bedrijf in bijvoorbeeld termijnen kunt aflossen. In de praktijk wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van een earn-out constructie. Dat wil zeggen dat de overname som en de afbetaling hiervan voor een gedeelte van het toekomstige succes van de onderneming afhangt. Zeker als discussie ontstaat in de onderhandelingen over de hoogte van de goodwill. Ook kan de verkoper gebruik maken van fiscale constructies of de onderneming geleidelijk overdragen.

(De groei na )de overname kunt u ook financieren uit eigen middelen zoals spaargeld maar ook vanuit de bedrijfsexploitatie. Zo kunt door bijvoorbeeld te snijden in kosten wellicht meer cashflow vrij maken waardoor uw financieringsbehoefte lager wordt. Weeg ook af of u bedrijfsmiddelen wilt leasen in plaats van aanschaffen en/of overnemen.

Voor de financiering van uw overname kunt u gebruik maken van diverse regelingen. Indien uw bank bijvoorbeeld twijfelt over de mate van zekerheden, dan kan de overheid garant staan via o.a. de BMKB-regeling. Ook zijn er fiscale regelingen die een overname (fiscaal) makkelijker maken.

Wie kan mij hierbij helpen?

Er komt vaak veel kijken bij (de financiering van) een overname. Vaak weegt dit echter niet op tegen de voordelen. Heeft u vragen, neem dan contact op met een adviseur van KVK Financieringsdesk (0800-1014). Hij kijkt graag met u mee, geeft u inzicht in de volgende stap en schakelt indien nodig naar andere organisaties die u verder kunnen helpen met uw overnameplannen.

Tips

  • Schakel een onafhankelijke adviseur in (BOBB, NBA).
  • Laat ruimte over voor groei na een overname.
  • Houd rekening met rente en aflossing, maar ook met de transactiekosten van een overname.
  • Maak een mix van financieringen.
  • Weeg de voor- en nadelen t.o.v. start en franchising af.

Deze informatie is geplaatst door:
  • KVK