Welkom op de kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Energie besparen industrie


Met energiebesparing vermindert u uw productiekosten. Om u daarbij te ondersteunen en inzicht te geven in de kansen voor energiebesparing in uw bedrijf en of sector bieden wij u hier objectieve informatie.

Wilt u weten wat de nieuwe technieken worden voor duurzame energieopwekking? De sectortafel Industrie houdt zich bezig met proces-efficiency en warmtegebruik, elektrificatie en circulair gebruik van grondstoffen.

Bekijk het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord – Industrie. U vindt op pagina 40 een tabel met de belangrijke technologieën voor de industrie. De tafel bestaat uit afgevaardigden van organisaties en bedrijven. Zij dragen concreet bij aan veranderingen om de klimaatdoelstellingen voor 2030 in de industrie te behalen.

Het afvangen en opslaan van CO (Carbon Capture and Storage – CCS) is noodzakelijk als tussenoplossing. Er is ook een aanloop naar het hergebruik van koolstof in de circulaire economie (Carbon Capture and Usage – CCU). Met behulp van innovaties en pilots wordt geïnvesteerd in technologieën zoals groene waterstof, CCU, bioraffinage en warmtepompen. Deze technieken gaan na 2030 een belangrijke rol spelen.

Koeling

Er zijn tientallen manieren om energie te besparen op koelen en vriezen. Welke maatregelen het meeste opleveren, hangt af van uw energieverbruik en de hoeveelheid producten die u koelt.

Lees meer over koeling en over onze handige rekenhulp om energie te besparen.

Stoom in transitie

Stoom is een zeer veel toegepaste warmtedrager binnen de industrie. In de meeste gevallen wordt stoom nog geproduceerd met een aardgasgestookte stoomketel.Deze manier van warmteproductie moet een forse verandering ondergaan.

Bekijk op welke manieren de industriële gebruiker van stoom kan inspelen op de noodzakelijke veranderingen.

Perslucht

Bijna alle industriële bedrijven gebruiken perslucht. Dit kost gemiddeld 2 cent per m opgewekte perslucht. Perslucht kan een aanzienlijk onderdeel zijn van uw energierekening.

Daarnaast gaat zo'n 90% van de energie verloren als restwarmte. Het is dus de moeite waard om zuinig om te gaan met perslucht en de restwarmte nuttig te gebruiken voor uw bedrijf.

Lees meer over perslucht en bekijk wat u kunt doen.

Scheidingstechnologie

Er zijn veel technologieën om stoffen te scheiden. Dat kan op basis van stofeigenschappen en afbreekmogelijkheden. Betere scheidingstechnologieën leiden tot hogere productkwaliteit en grote besparingen in energie- en grondstoffenverbruik.

Meer weten over scheidingstechnologie? Bekijk wat u kunt doen.

Technische isolatie

Met het isoleren van procesleidingen en procesinstallaties bespaart u vaak meer energie dan u denkt.

Lees wat u kunt doen.

Efficiënte aandrijvingen

Aandrijfsystemen bepalen voor ongeveer 70% het elektriciteitsverbruik van de Nederlandse industrie. Door de huidige techniek is het mogelijk om 20 tot 30% winstgevende energiebesparingen te bereiken.

Kijk wat u kunt doen.

Industriële warmtepompen

Met een warmtepomp bespaart u energie en kosten. U gebruikt de warmtepomp om de restwarmte te benutten uit uw productieproces, dat van een buurbedrijf, naburig warmtenet of geothermische bron.

Lees meer op de pagina Industriële warmtepompen.

Elektrificatie industrie

Elektrificatie van processen is een mogelijkheid voor de industrie om energie te besparen. Succes was er al met elektrische aandrijvingen en meet- en regelapparatuur. De nieuwe elektrificatieslag richt zich nu op productvorming en invulling van de warmtebehoefte.

Elektrificatie vermindert de uitstoot van fossiele CO. Dat is vooral te danken aan verdere verduurzaming van de geproduceerde elektriciteit via windmolens en zonnepanelen.

Verder kan de industrie efficiencyslagen maken door bijvoorbeeld de inzet van compressiewarmtepompen. Er zijn ook voordelen te behalen met regelbaarheid van processen.

Lees meer op de pagina Elektrificatie industrie.

Elektrische aandrijfsystemen

Het Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen (#KEEA) maakt praktische kennis toegankelijk en beschikbare technieken bekend bij beïnvloeders en beslissers bij eindgebruikers.

Lees meer over het Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen.


Deze informatie is geplaatst door:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland