Welkom op de kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Een inspirerende bedrijfscultuur


Voert u als leidinggevende liefst helemaal alleen de regie? Of het nu gaat om die kansrijke prospect of de kleur van het tapijt, grote kans dat uw beste mensen in dat geval op zoek gaan naar een nieuwe baan. Niemand profiteert van een verstikkende bedrijfscultuur.

Open bedrijfscultuur

De bedrijfscultuur is het systeem van ongeschreven regels, afspraken en overtuigingen die het gedrag van medewerkers bepalen. De bedrijfscultuur verschilt sterk van bedrijf tot bedrijf. Succesvolle, innovatieve bedrijven hebben een open bedrijfscultuur en zijn gefocust op de toekomst. Medewerkers zijn nieuwsgierig en gebrand op nieuwe kansen en ontwikkelingen. Ze zijn niet naar binnen gericht, maar kijken om zich heen.

Vertrouwen en reflectie

Bij innovatieve bedrijven is samenwerking vanzelfsprekend. Medewerkers delen informatie, onderhouden voortdurend informele contacten en richten zich op gezamenlijke doelen. Er is onderling vertrouwen en ruimte voor reflectie. Risico’s zijn acceptabel en fouten zorgen voor voortschrijdend inzicht. In een open bedrijfscultuur krijgen afwijkende ideeën voldoende ruimte maar zoeken de neuzen van nature dezelfde kant richting. Innovatieve bedrijven hebben vaak een voorsprong op concurrenten.

Gesloten bedrijfscultuur

Tegenover deze open, platte organisaties, staan hiërarchisch geleide bedrijven. Bij hiërarchisch geleide bedrijven bakenen leidinggevenden takenpakketten scherp af. Ze houden niet van eigen initiatief en treden hard op bij fouten. In deze gesloten bedrijfscultuur ontstaat risicomijdend gedrag. Het gevolg: een verstikkend klimaat en een groot verloop.

In een gesloten bedrijfscultuur beperken mensen zich tot het uitvoeren van afgebakende taken. Werknemers komen om 9.00 uur binnen en gaan stipt om 17.00 uur naar huis. Innovatief gedrag is ver te zoeken en niemand deelt relevante informatie. Zo blijft het werknemerspotentieel onbenut.

Ga in gesprek met elkaar

Het antwoord op een verstikkende bedrijfscultuur is open communicatie. Ga met elkaar in gesprek. Maak gezamenlijke doelen helder en werk aan een vertrouwensbasis. Stimuleer uw medewerkers informatie te delen en creëer hiervoor voldoende contactmomenten. Collega’s durven elkaar dan weer aan te spreken op verantwoordelijkheden en zo benut u de aanwezige capaciteiten wel.

Maak medewerkers mede-eigenaar

Medewerkers halen pas het beste uit zichzelf en uw bedrijf als ze zich mede-eigenaar voelen en voldoening hebben van hun werk. Betrek uw mensen daarom zoveel mogelijk bij besluitvorming. Het gaat er niet om dat uw medewerkers overal over mee beslissen. Wel is het belangrijk dat ze meebepalen hoe ze hun eigen deelresultaten willen behalen.


Deze informatie is geplaatst door:
  • KVK