Welkom op de kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Bedrijfsverzekering regelen: een overzicht


Bij het starten en runnen van een bedrijf hoort ook het afsluiten van de juiste verzekeringen. U dekt zich daarmee in tegen bepaalde risico’s. Bijvoorbeeld voor arbeidsongeschiktheid, beroepsaansprakelijkheid of rechtsbijstand. Soms hangt het van uw sector af welke verzekeringen in uw situatie het beste zijn. In dit overzicht vindt u de belangrijkste verzekeringen.

Inkomensverzekeringen

Net als iedere Nederlander moet u verplicht een ziektekostenverzekering afsluiten. Maar als zelfstandig ondernemer hoeft u zich niet verplicht te verzekeren voor inkomensverlies door ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. U doet er wel verstandig aan. Anders krijgt u geen uitkering wanneer u bijvoorbeeld ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt.

Ziektekostenverzekering

Een ziektekostenverzekering vergoedt de kosten voor de meeste medische behandelingen, medicijnen, hulpmiddelen of andere noodzakelijke medische voorzieningen. Vaak moet u ook rekening houden met een inkomensafhankelijke bijdrage over uw belastbare inkomen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) beschermt u zich tegen verlies van inkomen. Bijvoorbeeld omdat u ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt. Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor u het beste is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat uw gezin ook na uw overlijden voldoende inkomen overhoudt. Uw gezinsleden ontvangen dan over een bepaalde periode een uitkering.

Schadeverzekeringen

Met deze schadeverzekeringen dekt u zich in tegen risico’s zoals bijvoorbeeld schade aan kantoorapparatuur, goederen, inventaris of uw bedrijfspand.

Bedrijfsschadeverzekering

Met een bedrijfsschadeverzekering bent u verzekerd tegen omzetverlies, wanneer de bedrijfsvoering van uw onderneming stil komt te liggen. Bijvoorbeeld na brand, waterschade, storm, vandalisme of diefstal.

Goederenverzekering

Met een goederenverzekering bent u verzekerd tegen schade aan uw goederen. Dat is uw handelsvoorraad, inclusief de grond- en hulpstoffen die u gebruikt om uw producten te maken. Bijvoorbeeld halffabricaten, eindproducten, reinigingsmiddelen, brandstoffen en verpakkingen.

Inventarisverzekering

Een inventarisverzekering biedt u dekking tegen schade door brand of water, inbraak of vandalisme aan bedrijfsmiddelen, meestal inclusief elektronica en computers. U kunt de dekking voor inventaris ook in uw opstalverzekering of goederenverzekering meenemen.

Opstalverzekering

Een opstalverzekering dekt de schade aan uw bedrijfspand. U moet dan wel eigenaar zijn van het pand en geen huurder. Schade kan ontstaan door een groot aantal oorzaken. Een opstalverzekering valt onder de categorie brandverzekeringen. U kunt ook goederen, inventaris en voorraad hierin als opties meenemen.

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Met deze verzekeringen bent u verzekerd voor het risico van aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld als u iets stuk maakt bij een van uw klanten. Of als u een verkeerd advies geeft, en uw klant daardoor financieel verlies lijdt.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt u de kosten voor fouten of nalatigheid binnen uw beroep of dienst. Bijvoorbeeld als uw klant veel geld verliest, omdat u verkeerd advies gaf. U bent dan aansprakelijk. Vaak heeft u alleen dekking voor zuivere vermogensschade. U kunt de verzekering uitbreiden met personen- en letselschade.

Laat uw Algemene Voorwaarden goed aan sluiten bij uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade bij ongelukjes. Als u, of een van uw werknemers bij een klant komt en een vaas omstoot, dan keert een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in zulke gevallen de schade uit aan de tegenpartij. Deze bedrijfsaansprakelijkheid dekt niet de schade die ontstaat door fouten binnen uw beroep of bedrijf. Die kunt u in sommige gevallen afdekken met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Rechtsbijstandverzekering

Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd voor juridische bijstand bij een conflict met leveranciers, werknemers of klanten.

Personeelsverzekeringen

Als u personeel in dienst heeft, dan zorgt dat voor extra risico’s voor uw bedrijf. Uw medewerker kan langdurig ziek worden of krijgt een ongeval op het werk. Dat kan u veel geld kosten. Met personeelsverzekeringen dekt u deze risico’s af.

Verzuimverzekering

Met een verzuimverzekering dekt u zich in tegen de kosten wanneer uw medewerkers ziek worden. De verzekering betaalt uw werknemer door en vergoedt ook de kosten van re-integratie en verzuimbegeleiding.

Collectieve ongevallenverzekering

Een collectieve ongevallenverzekering biedt u financiële vergoeding als uw werknemer door een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt. Bijvoorbeeld door een ongeval tijdens het werk of tijdens het woon-werkverkeer. Met een uitgebreid verzekeringspakket dekt u zich in tegen alle ongevallen, 24 uur per dag.

Nabestaandenverzekering

De nabestaandenverzekering compenseert een groot deel van het inkomen van uw medewerker wanneer deze overlijdt. De partner van uw medewerker ontvangt dan een uitkering. Daarmee dekt u voor uw werknemers niet alleen een risico af, ook biedt u een waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde.


Deze informatie is geplaatst door:
  • Ondernemersplein
  • KVK