Welkom op de kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Bedrijfsstrategie voor succesvol innoveren


Heldere strategie voorwaarde voor succesvol innoveren

Een heldere strategie is een voorwaarde om succesvol te innoveren. U legt hierin vast wat uw doelstellingen zijn en hoe u deze wilt bereiken. Zo plant u uw toekomstige business. Ook uw innovatiedoelen en innovatiestrategie passen in dit plan.

U weet welke innovatiekansen u gaat aanpakken. Dan is het tijd om te bepalen of uw organisatie klaar is voor een vernieuwingstraject. Het innovatiegroeimodel laat zien waaraan een innovatieve organisatie voldoet.

Met kansen en mogelijkheden in beeld ziet u ook tegen welke problemen u kunt aanlopen bij vernieuwingstrajecten. Deze neemt u op in uw strategie.

Ambitie, missie, visie, doelen en strategie

De termen missie, visie, doelen en strategie gebruikt men vaak door elkaar. Wat onderscheidt ze van elkaar en wat kunt u ermee?

In uw missie beschrijft u de waarden en identiteit van uw bedrijf. In het verlengde daarvan ligt de visie. Deze kijkt naar de toekomst en gewenste situatie op lange termijn. Met uw doelen vertaalt u de visie naar concrete mijlpalen. Een strategie bepaalt daarna hoe u die bereikt. De ambitie ten slotte is dat wat u in de toekomst wilt zijn en wat u wilt bereiken met uw bedrijf. Deze bevat een eigen missie, visie en doelen.

Met de strategie van een bedrijf bedoelt men vaak het totale plan van ambitie, missie, visie, doelen en strategie in uw businessplan. Een goede scenarioplanning geeft richting aan uw bedrijf.

Uw strategie en innovatie

Soms hebben bedrijven geen innovatiestrategie. U richt zich bijvoorbeeld liever op de korte termijn. U heeft niet voldoende informatie om een goede strategie te bepalen. U bent te druk of u weet simpelweg niet hoe u het moet aanpakken. Maar zeker bij innovatietrajecten is een heldere strategie belangrijk:

  • De richting die het bedrijf op wil ligt vast. Keuzes om dingen wel of niet te doen worden zo makkelijker.
  • Medewerkers zijn meer gemotiveerd als ze weten waarom u wilt veranderen of vernieuwen.
  • Om uw doelen te halen, moet u met een strategie zo nu en dan stilstaan bij ontwikkelingen in uw omgeving. U gaat daardoor makkelijker mee in trends en bijvoorbeeld veranderende klantbehoeften.

Wilt u serieus aan de slag met innovatie? Maak hiervan een vast onderdeel in uw bedrijfsstrategie.


Deze informatie is geplaatst door:
  • KVK