Welkom op de kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Arbeidsomstandigheden voor uw personeel


In een bedrijf met personeel moet u zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Lees hier over Arbobeleid.

U moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor uw personeel. Dat betekent dat uw personeel een gezonde en veilige werkplek heeft. Dat staat in de Arbeidsomstandigheden wet (Arbowet). Goede arbeidsomstandigheden gelden ook voor buitenlandse arbeidskrachten, ingehuurd personeel en werknemers van een onderaannemer.

Arbobeleid maken

U moet beleid maken voor de arbeidsomstandigheden (Arbobeleid). Arbobeleid is alles wat doet om u personeel veilig en gezond te laten werken. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of u een goed Arbobeleid heeft.

Arbobeleid gaat onder meer om:

Arbeidsrisico's in kaart brengen

Als u personeel heeft, moet u een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben voor uw bedrijf. In de RI&E zet u welke risico’s het werk met zich meebrengt voor uw medewerkers. U beschrijft in de RI&E ook welke maatregelen u neemt om deze risico’s te verkleinen.

Ziekteverzuim

U moet vastleggen hoe u met zieke werknemers omgaat (ziekteverzuim). In uw ziekteverzuimbeleid staan bijvoorbeeld de procedures die u en uw zieke werknemer moeten volgen. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet uw beleid goedkeuren. Een gecertificeerde arbodeskundige (bedrijfsarts of arbodienst) moet de begeleiding bij ziekteverzuim doen.

Onderzoek arbeidsgezondheid (PAGO)

Uw moet uw werknemers regelmatig een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aanbieden. Een gecertificeerde arbodeskundige (bedrijfsarts) controleert of uw werknemers gezondheidsproblemen hebben door het werk. Uw werknemer is niet verplicht om mee te doen aan een PAGO.

Bedrijfshulpverlener (BHV'er)

U bent verplicht om bedrijfshulpverlening (BHV) in uw bedrijf te regelen. U stelt 1 of meer bedrijfshulpverleners (BHV'ers) aan die ingrijpen bij een bedrijfsongeval of ramp. Hoe u dit doet, heeft te maken met de grootte van uw bedrijf en de risico's in uw bedrijf.

Preventiemedewerker

U moet 1 of meer preventiemedewerkers aanwijzen in uw bedrijf. Een preventiemedewerker houdt zich bezig met de dagelijkse gezondheid en veiligheid binnen een bedrijf.

Thuiswerken en flexwerken (Het Nieuwe Werken)

Werken uw medewerkers niet op een vaste werkplek of met flexibele uren? Dan bent u verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden. U moet ook op de flexibele werkplek of bij thuiswerken zorgen dat de werknemer gezond en veilig kan werken:

Voor deze regels geldt het redelijkerwijs-criterium. Dat betekent dat u zich hieraan moet houden voor zover dat logisch is en van u kan worden verwacht. Ook de werknemer moet ervoor zorgen dat hij zich aan de regels voor veilig werken houdt. Lees meer over uw verantwoordelijkheid bij Het Nieuwe Werken.

Afspraken in arbocatalogus

Branches waarin veel fysieke belasting voorkomt, hebben afspraken gemaakt om gezondheidsklachten bij personeel te voorkomen. Fysieke belasting is bijvoorbeeld:

  • tillen, dragen, duwen, trekken van producten
  • te weinig bewegen of te lang zitten

De afspraken waar u zich aan moet houden, staan in de arbocatalogus voor uw bedrijf of branche. Op het Arboportaal staat een overzicht met goedgekeurde arbocatalogi.

Werken met gevaarlijke stoffen

Maakt u gevaarlijke stoffen in uw bedrijf? Of werken uw medewerkers met producten waar gevaarlijke stoffen inzitten (bijvoorbeeld verf, lijm, inkt, schoonmaakmiddelen)? Of komen er gevaarlijke stoffen vrij tijdens het werk (bijvoorbeeld dieselmotoremissie, lasrook, kwartsstof)? Dan bent u verplicht uw werknemers te beschermen.

Verplicht arbo-certificaat

Met een certificaat laat u zien dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf aan bepaalde eisen voldoen. Een arbo-certificaat is verplicht voor een aantal producten, werkzaamheden en systemen, zoals:


Deze informatie is geplaatst door:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)