Welkom op de kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

SWOT-analyse


Op basis van de externe en interne analyse kan een SWOT-analyse gemaakt worden. De externe analyse geeft antwoord op de vraag: Wat zijn de kritische succesfactoren in deze markt? En welke factoren hebben de grootste impact op onze business? De interne analyse geeft inzicht of het bedrijf de core competences heeft of een visie heeft om die core competences te verwerven.

Cross impact-analyse

Om overzicht te creëren in de (vaak) enorme lijst van kansen en bedreigingen, kan een cross-impactmatrix een handig hulpmiddel zijn. Daarbij zet je ontwikkelingen in een matrix tegen elkaar af. Vervolgens bepaal je de impact (versterkend of juist verminderend effect) op elkaar waardoor je clusters krijgt van marktkansen en -bedreigingen: een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen.

Confrontatiematrix

In een SWOT-confrontatiematrix worden vervolgens de sterkten en zwakten, vooral afkomstig uit de interne analyse, en de kansen en bedreigingen, afkomstig uit de externe analyse of uit de cross impact-analyse, met elkaar ‘geconfronteerd’:

  • Sterkten versus kansen: Kan deze sterkte deze kans benutten? Bijvoorbeeld marktleiderschap versus een kans in een groeimarkt.
  • Sterkten versus bedreigingen: Kan deze sterkte deze bedreiging afweren? Bijvoorbeeld marktleiderschap versus toenemende concurrentie.
  • Zwakten versus kansen: Verhindert deze zwakte het benutten van deze kans? Bijvoorbeeld lage huidige marges versus een kans in een groeimarkt.
  • Zwakten versus bedreigingen: Verhindert deze zwakte het afweren van deze bedreiging? Bijvoorbeeld verlies van marktaandeel versus toenemende concurrentie.

Uiteindelijk blijven er enkele aandachtsvelden over die in het strategisch marketingplan verder uitgewerkt zullen moeten worden.