Welkom op de kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Explosiegevaar


Als werkgever wil je een veilige, gezonde werkomgeving creëren en behouden voor je werknemers. Onze arbocatalogus helpt je hierbij.

We bieden je een duidelijk overzicht van praktische en realistische maatregelen, zodat de arbeidsrisico’s zoveel mogelijk worden weggenomen of verminderd. Door het nemen van deze maatregelen voldoet jouw bedrijf (in de industriële dienstverlening) aan de eisen van de Arbowet.

De arbocatalogus is opgebouwd met verschillende thema’s. De instrumenten en good practices zijn samen met FNV en CNV Vakmensen door SITO ontwikkeld. Zowel de Stichting Industriële Reiniging (SIR) als VOMI zijn betrokken.


Tijdens je werk kun je te maken hebben met explosiegevaar. Een explosie ontstaat door een combinatie van drie elementen:
* zuurstof;
* brandstof:
* een ontstekingsbron

De aanwezigheid van een brandstof en zuurstof zijn dus twee belangrijke bronnen. Daarnaast moet er sprake zijn van ‘atmosferische omstandigheden’. Dit houdt in dat er gewerkt wordt bij een druk tussen de 0,9 en 1,1 bar en een temperatuur tussen de -20 en 60 graden Celsius. Als de brandstof en zuurstof dan ontstoken wordt door een bron ontstaat de explosie. Bronnen zijn bijvoorbeeld vuur of statische elektriciteit.

Risico
Het explosiegevaar is aanwezig als gewerkt wordt met:

  • brandbare stoffen ( bijv. alcohol, terpentine, aceton en ether);
  • brandbare gassen (bijv. waterstof, biogas en acetyleen);
  • brandbare vaste stoffen (bijv. kleine deeltjes of poeders, meel, suiker, veevoeder en houtstof.