Welkom op de kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Blootstelling aan en omgaan met stoffen


Als werkgever wil je een veilige, gezonde werkomgeving creëren en behouden voor je werknemers. Onze arbocatalogus helpt je hierbij.

We bieden je een duidelijk overzicht van praktische en realistische maatregelen, zodat de arbeidsrisico’s zoveel mogelijk worden weggenomen of verminderd. Door het nemen van deze maatregelen voldoet jouw bedrijf (in de industriële dienstverlening) aan de eisen van de Arbowet.

De arbocatalogus is opgebouwd met verschillende thema’s. De instrumenten en good practices zijn samen met FNV en CNV Vakmensen door SITO ontwikkeld. Zowel de Stichting Industriële Reiniging (SIR) als VOMI zijn betrokken.


Werknemers kunnen tijdens hun werk te maken krijgen met gevaarlijke stoffen. Sommige chemische stoffen, mengsels, oplossingen en biologische agentia (bacteriën, virussen, schimmels en gisten) kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Zo kan blootstelling leiden tot:

* acute vergiftigingen;
* brandwonden;
* chronische aandoeningen aan de longen (astma), het zenuwstelsel (OPS) of de huid (eczeem).

Hoe ontstaat het risico?

Het gezondheidsrisico hangt af van de eigenschappen van de stof, de concentratie van de stof en de tijdsduur van de blootstelling. Het inademen van een gevaarlijke stof vormt het grootste risico. De kans op deze inademing hangt af van vluchtigheid en de verspreiding van de stoffen in de lucht. Ook is het belangrijk dat de persoonlijke beschermingsmiddelen goed gebruikt worden.

Vluchtigheid
Hoe vluchtiger, hoe groter de kans op het inademen van de stof. Als de temperatuur van de werkruimte of de reinigingsmiddelen hoog is, versterkt het gevaarlijke effect van de stof.

Verspreiding
Een bepaalde reinigingsmethode kan de verspreiding in de lucht vergroten. De methode kan namelijk fijne stofdeeltjes verspreiden of stofwolken en nevels veroorzaken. Dit is in het geval van bijvoorbeeld het borstelen van droge stof of bij de afblaas van drukvacuümwagens.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Het is belangrijk persoonlijke beschermingsmiddelen goed te gebruiken en onderhouden. Wanneer dit niet gebeurt, lopen werknemers een hoger risico op gezondheidsschade.

Vuil
Chemische stoffen en biologisch agentia die verwijderd moet worden, noemen we ‘vuil’. Dit is een verzamelnaam voor allerlei stoffen of restanten die van slechte invloed kunnen zijn op de gezondheid.

Protocollen
Voor sommige stoffen zijn er aparte protocollen om het risico te verkleinen. Lees hier meer over in de arbocatalogus.