Cao-onderhandelingen opgeschort

19 maart 2020

De sociale partners hebben in verband met het coronacrisis besloten de onderhandelingen voor een nieuwe cao voorlopig op te schorten. Dat betekent dat de huidige cao vooralsnog doorloopt.

Zodra de onderhandelingen starten vermelden we dit op de website van Orsima.