cao akkoord

13 juni 2018

Op 12 juni jongstleden heeft SITO een onderhandelingsakkoord voor een nieuwe cao Orsima gesloten met de Vakbonden. In een looptijd van 27 maanden gaan de lonen 4% omhoog en wordt er een eenmalige uitkering gedaan van EUR 350,-. Ook krijgen de werknemers recht op vakantiegeld over hun overwerkuren. De cao gaat in op 1 januari 2018. Zowel SITO als de vakbonden hebben aangegeven het akkoord positief aan hun leden voor te leggen.