Akkoord voor nieuwe cao Orsima

15 oktober 2018

Alle partijen betrokken bij de cao Orsima hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat van 12 september. Dat betekent dat de cao Orsima met een looptijd van 1-1-2018 tot en met 1-4-2020 definitief is. Hoewel de onderhandelingen soms heftig waren, stemt het akkoord positief voor de leden van SITO. Voor langere tijd is er rust op het arbeidsvoorwaardelijk front. Ook is een begin gemaakt met een aantal inhoudelijk veranderingen die voor de leden van SITO belangrijk zijn. Ook in het licht van de recent bekend geworden centrale looneisen van onder andere FNV (5% voor 2019) hebben we goede loonafspraken kunnen maken.

Binnenkort wordt via de site van Orsima de tekst van de cao gepubliceerd.